Metawonen

'Buddywerking voor mensen met psychische problemen'

Navigatie overslaan

FAQ voor mensen die een buddy zoeken

1) Kan ik beroep doen op een buddy?

Of je beroep kan doen op een buddy hangt van verschillende zaken af en bekijken we individueel. We bespreken dit tijdens de kennismakingsgesprekken.

 

2) Moet ik lidgeld betalen?

Wanneer je een buddy hebt, betaal je 1 euro lidgeld per maand.

 

3) Moet ik de onkosten van mijn buddy betalen?

Neen. Tijdens activiteiten betaal je als deelnemer jouw deel en jouw buddy zijn/haar deel.Jij betaalt bijvoorbeeld jouw koffietje of filmticket,… en jouw buddy het zijne/hare. Eens trakteren mag. 

Via de stafmedewerkers van Metawonenkan je informatie krijgen over betaalbare uitstappen, vrijetijdsbesteding ed.

Wanneer je meerijdt met jouw buddy om op uitstap te gaan, verwachten we dat je deelt in de transportkosten.

 

4) Welke activiteiten kunnen we samen doen?

Dit is afhankelijk van jouw eigen interesse en mogelijkheden! Belangrijk is dat zowel jij als jouw buddy kunnen genieten van de activiteiten. Voorbeelden zijn: wandelen, thuis een koffietje drinken en babbelen, gezelschapspel spelen, naar een theatervoorstelling gaan, samen koken, sporten, samen naar een lezing gaan, …

 

5) Hoe lang kan ik beroep doen op een buddy?

Het contact loopt zo lang als jij en jouw buddy dit wensen.

 

6) Is er een wachtlijst?

Er is geen wachtlijst bij Metawonen. Wel zijn er een aantal deelnemers die wachten op een buddy. Het principe “eerst komt, eerst maalt” geldt hier niet. Aangezien we op maat werken, is het veeleer afhankelijk wie er zich als buddy aanmeldt bij Metawonen en wat jouw wensen of verwachtingen zijn tav een buddy, of je al dan niet lang moet wachten op een buddy.

 

7) Op welke manier wordt het contact ondersteund?

Wanneer je deelnemer bent bij Metawonen, is het steeds dezelfde stafmedewerker die jou ontmoet of contacteert.

Op afgesproken momenten wordt er samengekomen met jouw buddy, de stafmedewerker en jijzelf. Tijdens deze samenkomst bekijken we samen hoe het contact loopt.

 

8) Hoe weet ik wie mijn buddy wordt?

Tijdens de zoektocht naar geschikte buddy voor jou, wordt er gekeken naar de persoonlijke achtergrond en mogelijkheden van zowel de buddy als van jou, als deelnemer. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de verwachtingen van jou inzake leeftijd en geslacht van de buddy als interesses, mogelijk tijdstip van afspraak, afstand, soort van activiteiten,... De afstemming op elkaar is maatwerk en wordt zo goed mogelijk begeleid en geëvalueerd.