Metawonen

'Buddywerking voor mensen met psychische problemen'

Navigatie overslaan

Ik ben een hulpverlener

Hulpverlening als partner

De buddy maakt deel uit van het "natuurlijk" netwerk van de deelnemer en biedt het gewone, sociale contact aan. Deze informele steunverlening kan de professionele hulpverlening niet bieden. De buddy symboliseert een beetje de wereld buiten de hulpverlening en is geen therapeut of (semi) professionele begeleider.

De werking van Metawonen is uiteraard professioneel georganiseerd. Om een professionele ondersteuning van het contact tussen buddy en deelnemer te kunnen garanderen, is het  noodzakelijk om een goede samenwerking te hebben met betrokken organisaties of partners. De deelnemer geeft toestemming voor overleg.

Metawonen is aanvullend op de bestaande hulpverlening. We hebben geen hulpverleningsrelatie met de deelnemer (we ondersteunen in functie van het contact), maar indien nodig nemen we deel aan overleg, verwijzen we gericht door of nemen we contact op om een verder verloop te bespreken.

Uiteraard signaleert Metawonen betrokken organisaties of partners bij een crisissituatie.

 

Aanvaardingscriteria deelnemers

De haalbaarheid van het omgaan met de problematiek voor de buddy/vrijwilliger wordt ingeschat. Het is dus niet de problematiek/diagnose op zich die als tegen- indicatie wordt gesteld.

Er wordt als voorwaarde gesteld dat er naast Metawonen voldoende professionele ondersteuning is. Gezien de vaak langdurige en complexe problematiek van de deelnemer, willen we de draagkracht van een vrijwilliger niet overbelasten.

Aanvaardingscriteria:

 • geen zwakke begaafdheid of verstandelijke beperking
 • geen acute verslavingsproblemen
 • geen daders van een delict (forensische problematiek)
 • geen crisissituatie bij de aanmelding

Daarnaast verwachten we ook:

 • Wonen in regio Gent en randgemeenten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een wagen bij de vrijwilliger kan een aanvraag uit een randgemeente overwogen worden.
 • Voldoende bereidheid en vaardigheid om de eigen moeilijkheden te verwoorden (in functie van de coaching van de contacten).
 • ‘Iets kunnen teruggeven aan de vrijwilliger’, met name enige waardering, enige initiatief name,…
 • Zich (eventueel onder begeleiding) kunnen verplaatsen tijdens de intakefase en in functie van evaluatiegesprekken. Huisbezoek is mogelijk voor persoon met fysieke handicap.
 • Afspraken kunnen nakomen.
 • Enig vermogen tot introspectie, dialoog en contact.
 • Enkele interessepunten (gespreksthema’s, hobby’s) kunnen aangeven en gemotiveerd zijn om deze op eigen tempo verder te willen exploreren met de vrijwilliger.
 • Voldoende veiligheid voor de buddy.
 • Akkoord van het samenwonende familielid.
 • Akkoord voor eventueel overleg tussen Metawonen en de verwijzer en/of andere hulpverlener.

Aanbod

Naast een bezoekbuddy bieden wij ook een telefoonbuddy en een mailbuddy. Met een bezoekbuddy kan de deelnemer tweewekelijks een activiteit doen. Een telefoonbuddy belt de deelnemer éénmaal in de veertien dagen op een vast moment. Van een mailbuddy kan de deelnemer éénmaal per week een mailtje krijgen.